Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet. Lokalplanen forudsætter ikke tilladelse fra andre myndigheder. Lokalplanen forudsætter ikke tilladelse eller dispensation fra andre end byrådet.

Det er tanken, at boligområdets rene regnvand skal ledes til den § 3 beskyttede sø i det tilstødende grønne område, såfremt der opnås dispensation/tilladelse hertil. Lokalplanen giver mulighed for nedsivning af regn i form af f.eks. regnbede eller regnrender.