Borgerinddragelse

Forslaget til lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring i otte uger. I den forbindelse blev der holdt et borgermøde, hvor der blev fortalt om planens principper.

Eks. på moderne boligbyggeri.

Principsnit, der viser landskabsrummet imellem bebyggelserne.


Principsnit, der viser gaderummet.