Servitutter

Der er blevet udarbejdet en servitutredegørelse for lokalplanområdet. Neden for ses gennemgang af områdets servitutter og om de bør aflyses. Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på del af matr.nr. 31ei, Holbæk Markjorder:
Dokument lyst den 03.06.1938. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv., master mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 03.06.1938. Dok. om luftledninger mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 24.08.1942. Dok. om byggelinjer mv. Byggelinjeafstand på 12,5 m fra Munkholmvejens midte. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 22.09.1956. Dok. om master mv., transformerstation/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 15.07.1958. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 08.09.1971. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 10.02.1972. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantegæld. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 28.02.1972. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantegæld. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 10.11.1972. Dok. om transformerstation/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 10.11.1972. Dok. om transformerstation/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 24.10.1973. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 03.12.1973. Dok. om transformerstation/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 27.05.1975. Dok. om adgangsbegrænsning mv. Regulerende foranstaltning med hensyn til adgang til Oldvejen. Aflysning 15.09.2005 for matr. nr. 50bi, 52 og 53b i forbindelse med lokalplan 3.28. Påtaleberettiget er Holbæk byråd. (Skal aflyses for lokalplanområdet.)

Dokument lyst den 26.06.1980. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantegæld.

Dokument lyst den 11.11.1980. Dok. om forbud mod benyttelse, beboelse og ophold for mennesker. Prioritet forud for pantegæld.

Dokument lyst den 04.08.1997. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantegæld. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 23.12.2002. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 19.03.2003. Dekl. overfor NVE ang. transformerstation og kabler. Ikke til hinder for prioritering. Vedr. ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst den 10.09.2003. Dekl. ang. bredbåndsanlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Dokument lyst den 25.06.2004. Dekl. ang. bredbåndsanlæg mv. Ikke til hinder for prioritering. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er SEAS-NVE Net.