Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end Byrådet.

Der skal søges om at ophævelse af skovbyggelinjen, hvorefter Naturstyrelsen skal ophæve skovbyggelinjen efter endelig vedtagelse af lokalplanen.