Baggrund og formål

Lokalplan nr. 3.41 er udarbejdet, da Holbæk Kommune ønsker at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at en privat investor kan opføre et plejecenter ved Samsøvej. Lokalplanen skal imødekomme behovet for plejeboliger og dagcenter for demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Den kommende bygning samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes ældrepolitik og kravet om tidssvarende plejeboliger, der skaber gode rammer om de ældres hverdag, de pårørendes besøg og de ansattes arbejde.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har projektgruppen, der er med til at udvikle projektet, været på inspirationstur til andre ny opførte plejecentre på Sjælland, for at indhente erfaringer til hvordan det nye plejecenter skal indrettes og udformes. Derudover er der blevet afholdt workshops med projektgruppen og interessenter.

Lokalplanen udlægger et område i Holbæk ved Samsøvej til offentlige formål i form af et plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter. En del af området friholdes til grønt rekreativt område med en eksisterende sø.

Lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2013-25. I forslag til Kommuneplan 2013-25, som forudsættes vedtaget ultimo 2013, er lokalplanområdet beliggende i rammeområde 3.B07 Anders Larsensvej, Samsøvej m.fl. Rammeområdet er udlagt til åben-lav, etageboliger og anden bebyggelse samt offentlige formål herunder plejehjem og parkanlæg, Østre Anlæg. Inden for rammen kan der opføres bebyggelse i op til 3 etager i 12 meters højde (11 m + 1 m. til teknisk anlæg) med en maksimal bebyggelsesprocent på 45.

Illustrationsplan af lokalplanområdet - klik for større version.