Borgerinddragelse

Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget tirsdag den 6. august 2013, hvor planens principper blev fremlagt og hvor der var mulighed for at spørge ind til lokalplanen og komme med input.