Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune ejer arealet, der udarbejdes lokalplan for. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af kommunen.

Udbygningsaftale

Det skal sikres, at der er ramper/nedsænkede kantsten på strækningen fra plejecentret frem til Anders Larsens Vej, hvor der er offentlig transport. Så det sikres at pårørende, som i nogle tilfælde kan være ældre mennesker, uhindret kan komme frem. Det er bygherren som står for denne udgift.