Baggrund

Formålet med lokalplanen er at revidere den gældende lokalplan for et delvist udbygget boligområde i den vestlige del af Gislinge. Det er formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med det eksisterende byggeri og nyt byggeri.

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en anmodning fra beboerne i Kirsebærhaven om at få Lokalplan nr. B207.1 for et boligområde ved Sandbyvej i Gislinge taget op til revision. Lokalplan nr. B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj 2004.

Som begrundelse for udarbejdelse af en ny lokalplan med titlen Lokalplan nr. 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge gives at den eksisterende lokalplan som administrativt dokument ikke er nemt at administrere efter ved byggesagsbehandling.

Lokalplanområdets placering i Gislinge

 

Formål

Formålet med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 8.01 er at bevare området til boligformål i form af det eksisterende boligbyggeri og planlægge for opførelse af flere boliger på det ubebyggede areal. Samtidig er det formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med eksisterende byggeri og nyt byggeri.

Lokalplan nr. 8.01 skal aflyse Lokalplan nr. B207.1.