Borgerinddragelse

Lokalplan 8.01 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2012 til den 24. august 2012.

I høringsprioden er der indkommet fire skriftlige høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler primært forhold omkring vedligehold af vej og oprettelse af en grundejerforening.

Der har været afholdt et offentlig møde om lokalplanforslaget den 15. august 2012. På borgermødet blev der drøftet de samme problemstillinger, som høringssvarene gav udtryk for.  

På baggrund af høringssvar og input på borgermødet er der blevet foretaget mindre ændringer i denne endelige udgave af lokalplanen. En ændring består i, at de eksisterende krav om grundejerforening fra lokalplan B207.1 opretholdes og indskrives i lokalplan 8.01. Dette gælder for delområde A og B, da der ikke i en lokalplan kan kræves oprettet en grundejerforening for eksisterende bebyggelse. Derudover justeredes to bestemmelser omkring hegn og krav til parkering.