Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Gislinge. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Sandbyvej, mod syd af skoleområdet, mod øst af kirken og den ældre bybebyggelse, mens området mod vest støder op til et nyt boligområde ved Morelhaven, som endnu ikke er udbygget.

Lokalplanen omfatter ca. 1,8 ha., og ved lokalplanens udarbejdelse er 1,3 ha. udbygget.

Lokalplanområdet ligger i byzone inden for rammeområde 8.B07.

Lokalplanområdet