Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 22k, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 23.05.1912 nr. 905510-21 om oldtidsminder.

Ikke-fredet fund fra Stenalderen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 08.11.1968 nr. 11487-21 om fri oversigt over et nærmere betegnet areal.
Servitut om oversigtsforhold mod Sandbyvej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ae, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0002 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23af, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0005 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ag, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0003 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ah, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0004 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ai, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0009 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ak, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0006 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23al, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 905533-21-S0007 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 13.08.1979 nr. 25715-21 om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 120, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 23.05.1912 nr. 905510-21 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 13.08.1979 nr. 25715-21 om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.

 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 121, Gislinge By, Gislinge

Dokument lyst den 23.05.1912 nr. 905510-21 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 09.04.1964 nr. 2948-21 om tranformerstation.

Tilladelse til at opstille transformerstation samt til at efterse og vedligeholde anlægget. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 13.08.1979 nr. 25715-21 om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

 

Dokument lyst den 18.11.2004 nr. 32687-21 om Lokalplan nr. B207.1.

Servitutten er i strid med Lokalplan nr. 8.01 og aflyses ved lokalplanens vedtagelse.