Lokalplanens gennemførelse

Realisering af byggeri i medfør af nærværende lokalplan skal ske på en sådan måde, at der ikke undervejs i byggeprocessen må inddrages areal fra adgangsvejen, der kan obstruere færdslen til og fra Føtex p-kælder