Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst inden for lokalplanens område, matr. nr. 320g og matr.nr. 324f, Holbæk Bygrunde:

01) 24.09.1996
Ifølge skøde servitut om bebyggelse, benyttelse mv
ad 01) Om nedrivning af bygning, vejadgang for naboejendom mod nord, samt byggelinje langs Borgmester N. E. Hansensvej. Bygningen er nedrevet. Færdselsretten aflyses i henhold til ekspropriationsbeslutning. Byggelinjebestemmelse aflyses og erstattes inden for nærværende lokalplanområde med lokalplanens bestemmelser herom.

02) 20.12.1996
ad 02) Lejekontrakt _ areal til automatservicestation. Betingelser om opsigelser og fjernelse. Bør aflyses.

03) 13.02.1997
Lejekontrakt med Aldi Karlslunde ApS
ad 03) Lejekontrakt vedr. eksisterende bygning. Bør aflyses.

04) 09.01.2008
Uden betydning for ny lokalplan
ad 04) ændring af forkøbsret

05) 19.05.2008
Lokalplan 1.27
ad 05) Aflyses inden for nærværende lokalplanområde og erstattes med Lokalplan 1.38

06) 03.06.2008
Tillæg til lejekontrakt
ad 06) Påtegning på byrde - uden betydning for ny Lokalplan

07) 20.06.2013
Ekspropriation
ad 07) Ekspropriationsbeslutning hvorefter ny adgangsvej tinglyses samt vejadgang lyst den 24.09.1996 aflyses.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført servitutundersøgelse. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for evt. ledningers placering inden for området. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.