Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

Gennemførelse af nærværende lokalplan er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.