Baggrund

Baggrunden for at udarbejde nærværende lokalplan er et konkret ønske om at udvide eksisterende dagligvarebutik fra ca. 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Der ønskes endvidere mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af automatanlæg.

Herudover ønskes mulighed for at opføre og etablere yderligere 200 m2 til enten apoteksudsalg/bager, restaurant/pizzaria eller serviceerhverv. Lokalcenterets samlede areal bliver med udvidelsesønskerne 1400 m2.

Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej.

Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er således at give mulighed for en udvidelse af lokalcenteret på Kalundborgvej i Holbæk.