Borgerinddragelse

Forfase
Der er gennemført en offentlig høringsperiode fra fra den 11. marts 2019 til den 9. april 2019.

Offentlig høring af planforslagene
Kommuneplantillæg 15 og lokalplan 2.90 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. august 2019 til den 24. oktober 2019.

Der blev afholdt et offentligt møde om planforslagene i uge den 25. september 2019.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her.