Servitutter

Ejer­ og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i
nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2a, Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 04.10.1961 om adgangsbegrænsning m.v.
Servitut om adgangsbegrænsning for ejendomme, der tilgrænser
Kalundborgvej.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 31.05.1994 om forpagtningskontrakt
Forpagtningskontrakten omfatter bl.a. den del af matr. nr. 2a, som
er beliggende inden for lokalplanområdet. Forpagtningskontrakten
løber til d. 31.12.2023 og er uopsigelig.

Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses for den del, der
vedrører lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Jens Henrik Nielsen.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2cc, Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 26.05.1988 om forkøbsret
Der er tinglyst forkøbsret for ejendommen matr. nr. 2c. Da matr. nr.
2cc er sammenlagt med matr. nr. 2c på et senere tidspunkt synes
forkøbsretten ikke at inkludere matr. nr. 2cc.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Kim Aaskov Nielsen.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2g, Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 12.02.1938 om vandværk mv.
Servitutten omhandler årlig afgift til Allerup Vandværk.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er bestyrelsen for Andelsselskabet Allerup
Vandværk.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2h, Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 09.08.1952 om fjernelse/evt. fjernelse mv.
Servitutten omhandler betingelser i forbindelse med installation af
brændselsbeholder med påfyldningsrør i byggelinjeareal langs
Kalundborgvej.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 16, Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 12.04.1943 om vandværk mv.
Servitutten omhandler tiltrædelse af deklaration tinglyst mellem
Andelsselskabet Allerup Vandværk og dets andelshavere.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er bestyrelsen for Andelsselskabet Allerup
Vandværk.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2a og 2cc, begge Allerup By, Tuse

Dokument lyst den 30.09.1961 om adgangsbegrænsning m.v.
Servitut om adgangsbegrænsning for ejendomme, der tilgrænser
Kalundborgvej.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 17.08.1989 om forsynings- /afløbsledninger mv.
Servitutten vedrører et lyslederkabel, beliggende i den sydvestlige del
af lokalplanområdet. Ledningen forudsættes omlagt i forbindelse
med byggemodning.
Servitutten er i strid med lokalplanen og bør aflyses og eventuelt
erstattes. Påtaleberettiget er KTAS, Københavns Telefon
Aktieselskab.

Dokument lyst den 18.08.1994 om forsynings-/afløbsledninger mv.
Servitutten vedrører telefonkabler, der går over matr. nr. 2a langs
øst­ og nordskel og berører lokalplanområdet. Ledningen
forudsættes omlagt i forbindelse med byggemodning.
Servitutten er i strid med lokalplanen og bør aflyses og eventuelt
erstattes. Påtaleberettiget er KTAS, Københavns Telefon
Aktieselskab.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2a, 2cc, 2g og 2h, alle Allerup By,Tuse

Dokument lyst den 09.08.1935 om byggelinier mv.
Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten pålægger
en 17,5 m byggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen
skal tillægges et højde­/passagetillæg på 1,5 gange højdeforskellen
+1 m.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 10.02.1976 om byggelinier mv.
Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten pålægger
en 20 m byggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen
skal tillægges et højde­/passagetillæg på 1,5 gange højdeforskellen
+1 m.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2a, 2cc, 2g, 2h og 16, alle Allerup By,Tuse

Dokument lyst den 01.07.1970 om byggelinier mv.
Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten pålægger
en 20 m byggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen
skal tillægges et højde­/passagetillæg på 1,5 gange højdeforskellen
+1 m.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.