Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 19, Tveje Merløse, Holbæk Jorder. Området, der er på ca. 5 ha, ligger ved Harmskrydset og afgrænses af Omfartsvejen, Ringstedvej og Holbækmotorvejen med til- og frakørselsramper i begge retninger. Harmskrydset er lysreguleret og belyst. Ringstedvej, der er statsvej, er belyst på strækningen fra Harmskrydset til de to rundkørsler, der ligeledes er belyste.

Området er indrettet til udendørs gokartbane, minigolf og paintball med tilhørende faciliteter, herunder parkeringsarealer, og voldanlæg. Der er to bygninger til anlægget – et cafeteria med køkken, toiletter, lager mv. og et værksted med omklædningsrum og toiletfaciliteter.

Selve gokartbanen ligger forsænket i terrænet og er omgivet af vold på alle sider af anlægget. Bygningerne ligger i niveau med gokartbanen. I den nordlige ende af området, langs Omfartsvejen og i niveau med denne, ligger parkeringsarealer til anlægget. Indkørsel sker fra Omfartsvejen. Syd for lokalplanområdet ligger tilkørselsrampen til Holbæk Motorvejen med tilhørende voldanlæg.

Arealet ligger ca. 500 meter syd for landsbyen Tveje-Merløse. Der er indblik over åbne marker til Tveje-Merløse Kirke fra Omfartsvejen og Valdemar Sejrsvej. Fra motorvejen forhindrer voldene omkring til- og frakørselsramperne personbilers indblik til kirken bortset fra et kort stykke ved motorvejsbroen over anlægget med de to rundkørsler. På dette sted ligger gokartbanen ikke i indblikslinjen. Fra overetagen af en dobbeltdækker-bus, er der fortsat indblik fra motorvejen til kirken.

Fra Tveje Merløse Kirke er der udsigt ud over landskabet mod syd. Udsigten forstyrres primært af lysregulering og vejbelysning ved Harmskrydset og de to rundkørsler med til- og frakørselsramper til motorvejen. Kun høje køretøjer på motorvejen kan ses fra kirken. Anlæggets nordlige vold ses fra kirken, mens selve gokartbanen og aktiviteter herpå ikke er synlige.

Lokalplanområdet set fra vest

Luftfoto af lokalplanområdet

Lokalplanområdet set fra øst

Gokartbanen set fra syd