Lokalplanens gennemførelse

Arealet er privatejet. Realisering af de med lokalplanen muliggjorte ændringer forestås af privat ejer. Der er ikke offentlige anlæg forbundet med realisering heraf. Realisering af ny skydebane i jordvold forudsætter godkendelse fra SEAS NVE, jf. deklaration herom.