Baggrund

Tidligere offentliggjorde Holbæk Kommune forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplanforslag 4.14. På baggrund af en uoverensstemmelse mellem planforslagene udarbejdede kommunen to reviderede planforslag til offentlig høring.
Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Orø Bådelaugs ønske om at opføre en bygning med havnerelaterede faciliteter på Orø Havn. Bådelauget oplever i dag en øget efterspørgsel på faciliteter som toiletter, baderum, vaskeri og opholdsrum, særligt fra de gæstesejlere, der besøger øen i sommerhalvåret.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre Orø Bådelaugs ønske om flere havnerelaterede faciliteter på Orø Havn.
Lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen og er desuden udpeget som kulturmiljø. Det er derfor et vigtigt formål med lokalplanen at fastlægge detaljerede bestemmelser om byggefelter, bygningshøjder, udformning og materialevalg, så byggeriets karakter tilpasses det eksisterende havnemiljø på en naturlig måde med respekt for den kystnære beliggenhed og for den eksisterende arkitektur.
Det er også et vigtigt formål at styrke øens og dermed Holbæk Kommunes turistmæssige profil.