Borgerinddragelse

Formanden for Orø Lokalforum blev kontaktet tidligt i processen med henblik på at afklare hvorvidt der var stemning for et borgermøde i forbindelse med lokalplanprocessen. Stemningen i lokalsamfundet var, at man ønskede en hurtig sagsgang, og der er derfor ikke blevet afholdt borgermøde i opstartsprocessen.
Lokalplanen tager udgangspunkt i et konkret projekt leveret af Orø Bådelaug.
Det reviderede lokalplanforslag og det tilhørende reviderede forslag til kommuneplantillæg var i offentlig høring i perioden 9. marts 2015 til 4. maj 2015. Holbæk Kommune modtog ingen høringssvar i perioden.