Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra Hjembæk Efterskole om at opføre en idrætshal med tilhørende undervisningsfaciliteter (4 klasselokaler). Skolen mangler i dag at kunne tilbyde indendørs sportsaktiviteter og plads til undervisning, hvorfor de vil investere i en ny idrætshal. De har opkøbt et stykke jord af deres nabo, og har derfor nu plads til at opføre bygningen.
Den eksisterende lokalplan nr. A401.1 muliggør ikke byggeri af omtalte karakter og dækker ikke længere hele efterskolens areal. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.

Formål

Lokalplanens formål er at :

  • at fastlægge områdets anvendelse til uddannelses- og kulturelle formål.
  • at muliggøre opførelse af en idrætshal.
  • at muliggøre udvidelse af eksisterende byggeri og nyt byggeri generelt på efterskolens område i tilknytning til eksisterende byggeri.
  • at sikre at bygninger og anlæg bedst muligt indplaceres i landskabet og til mindst mulig gene for omgivelserne.