Servitutter

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 38ak, Ugerløse By, Ugerløse
Dokument lyst d. 4. Februar 1904: Dokument om hegnsmur mv. vedr. matr. nr. 15f Hjembæk. Lokalplanen fortrænger ikke denne tilstandsservitut.
Dokument lyst d. 17. dec. 1979: Deklaration omhandlende Hjembæk skoles anvendelse og nybyggeri/ombygning. Deklarationen er forældet, da lokalplanerne (eksisterende og denne) foreskriver områdets anvendelsesmuligheder og ny- og ombygning, hvorfor servitutten bør aflyses. Påtaleberettiget er Holbæk kommune.
Dokument lyst d. 6 dec. 1988: Dokument om pilgt til at være medinteressent af Lysbjergmøllerne vind møllelaug I/S. Lokalplanen fortrænger ikke denne tilstandsservitut.