Lokalplanens indhold

Med projektet indplaceres ny bebyggelse i op til 3 etager på arealet, hvor der tidligere lå et byggemarked. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv i havneområdet, såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevaremarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsareal, - der kan inddrages til markedspladsformål, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.

Det kommende projekt skal formidle overgangen i skala fra Gl. Havn til nybyggeriet i Ny Havn. Der planlægges for et maksimalt etageantal på 3 etager.

Bebyggelsens udformning henter inspiration i det traditionelle havnebyggeri ved Gl. Havn, med den tunge base (mole og stensætninger) og lettere konstruktioner placeret her på, - udformet i en mere nutidig fortolkning. Bebyggelsen er således tænkt udformet som en nutidig fortolkning af traditionelle havnebygninger, der formår at sammenbinde eksisterende byggeri ved Gl. Havn og nybyggeriet ved den tidligere erhvervshavn.

Den fremtidige vejadgang og trafikbetjening af området for såvel kørende som gående forventes at ske fra Havnevej og fra Kanalstræde. Vejadgang såvel til Blegstræde Hage som til beddingerne ved værftet skal sikres via Kanalstræde.


Illustrationsplan af ny bebyggelse