Lokalplanområdet

Planlægningen vedrører et ca. 0,9 ha stort område beliggende ved Havnevej og Kanalstræde. Området ligger centralt i havneområdet, ud til den indre ringgade Havnevej og den vigtige forbindelsesstreng Blegstræde mellem bymidte og havn. Mod syd ligger det gamle Elværk, der er overgået til kulturformål og fungerer som spillested til koncerter og lignende kulturarrangementer. Mod vest ligger værftet, der rummer café, klatreklub, undervisningsformål m.v. samt træskibsaktiviteter på de fortsat aktive beddinger. Mod øst ligger kanalen i Kanalstræde, kantet af nyere kontorbyggeri i 3-5 etager, samt en maritim udvalgsvarebutik og en café i stueplan. Mod nord ligger Blegstræde Hage og fjorden. Arealets nuværende anvendelse er primært midlertidig parkering, etableret i perioden efter nedrivning af et tidligere byggemarked.


Luftfoto af lokalplanområdet

Lokalplanområde set fra fjorden

Indre ringgade, Havnevej

Havnefronten set fra Blegstræde

Kig fra Kanalstræde mod syd