Lokalplanens gennemførelse

Realisering af bebyggelse i medfør af nærværende lokalplan udføres på privat foranledning, af Holbæk Havneby A/S. Byggeriet forventes påbegyndt 3. kvartal 2016 – og forventes færdiggjort 2. kvartal 2018.

I forbindelse med realisering af projektet skal ske en ændring af kørebaneforløb i krydset ved Isefjords Allé / Kanalstræde, i henhold til konklusioner beskrevet i trafiknotat fra Rambøll. Der er udarbejdet udbygningsaftale for denne omlægning i henhold til Planlovens § 21b.