Servitutter

1. Dok. af 06.05.1851 lyst den 15.03.1852 om at Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen]

2. Dok. lyst den 29.04.1912 om grænsen mellem matr.nr. 168 og 170. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen]

3. Lejekontrakt lyst den 22.08.1970 med Holbæk Trælasthandel vedr. plads nr. 33. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen]

4. Dok lyst den02.03.1998 om forsynings-/afløbsledninger mv. [Vedrører anden del af matr.nr. 168b Holbæk Bygrunde]

Af tingbogsattest af 8. okt. 2014 for matr.nr. 168f Holbæk Bygrunde, fremgår følgende servitut:

1. Dok. af 06.05.1851 lyst den 15.03.1852 om at Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen]