Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Realisering af nyt byggeri i medfør af lokalplanen forudsætter godkendelse efter jordforureningslovens § 8, Holbæk Kommune er myndighed, med inddragelse af Region Sjælland.