Borgerinddragelse

Der har d. 4. februar været afholdt en fordebat hvor nærmeste naboer samt øvrige interessenter, herunder sejlerne, blev inviteret. Den offentlige høring var fra den 26 april til den 21 juni 2016. Der blev afholdt borgermøde den 12 maj 2016 kl 19-21 i Sejlklubbens lokaler på Holbæk Marina, Strandmøllevej 249.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 3 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her: