Lokalplanens gennemførelse

Realisering af bebyggelse i medfør af nærværende lokalplan udføres på privat foranledning, af Holbæk Marina. Der er ikke fastsat nogle datoer for påbegyndelse eller afslutning af byggeri.