Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.
Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 49a, 49b og 49c, Holbæk Markjorder, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 05.03.1943 nr. 5582 om fredning nord for Strandmøllevej.
Dokument lyst den 20.04.1980 nr. 012292 om transformerstation/anlæg mv.
Dokument lyst den 30.04.1980 nr. 012293 om forsynings-/afløbsledninger mv.
Dokument lyst den 16.12.1991 nr. 21545 om transformerstation og kabler.
Dokument lyst den 20.08.1991 nr. 13876 om affaldsdepotet og jordforurening.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1a, Dragerup By, Grandløse
Dokument lyst den 27.01.1993 nr. 01505 om kloakanlæg.
Dokument lyst den 20.08.1991 nr. 13876 om affaldsdepotet og jordforurening.
Dokument lyst den 06.12.1983 nr. 031128 om fredning.
Dokument lyst den 30.11.1977 nr. 032547 om opførelse af skur på fredet område.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 14 Dragerup By, Grandløse
Dokument lyst den 20.08.1991 nr. 13876 om affaldsdepotet og jordforurening.
Dokument lyst den 06.12.1983 nr. 031128 om fredning.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 22hq Holbæk Markjorder, Holbæk Jorder.
Dokument lyst den 05.03.1943 nr. 5582 om fredning nord for Strandmøllevej.
Dokument lyst den 12.11.1991 nr. 13876 om affaldsdepotet og jordforurening.