Baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er at skabe plangrundlaget for etablering af et sammenhængende idræts- og fritidsområde i Holbæk by.

Holbæk er i dag en aktiv by med mange potentialer for at skabe rammer for det aktive liv, både lokalt og regionalt. Med en ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet, med navnet Holbæk Sportsby, ønsker Byrådet at skabe et fremtidssvarende aktivitetsområde for både bredde og elite. Et idrætslandskab, der giver Holbæk puls og nytænker sammenhængen mellem sundhed og idræt. Området skal med sin udformning og sine aktiviteter appellere til både den formelle og uformelle idræt, samt sundhedsrelaterede funktioner.

Visionen er, at området vil inspirere til nye koblinger mellem leg og læring, fællesskab og mesterskab, samt kultur og natur. Der er opstillet en række grundprincipper:

Sammentænkning af sundhed og idræt.
Det er kendt at idræt forbedrer den generelle sundhedstilstand. Derfor er det naturligt at samle et nyt sundhedscenter i sportsbyen.

  • Udgangspunkt i livsfaser. Det er vigtigt, at området udformes, så det kan bruges af alle Holbæks borgere fra ung til gammel.
  • Fokus på aktive og inaktive. Holbæk Sportsby skal rumme elite og bredde, og udformes så eliten kan inspirere bredden, som igen er grundlag for eliten.
  • Viden om nutidens og fremtidens motionsvaner. Holbæk Sportsby skal vise vejen for nye måder at dyrke idræt, så området bliver ved med at være attraktivt.
    Mod til at udfordre traditioner og bygge til fremtiden. Bebyggelsen i området skal udvikles, så den kan danne rum for fremtidens sport. F.eks. ved at etablere overdækninger uden at de er bestemt på forhånd.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen ligger flere års projektarbejde, som er udført gennem dialog og samarbejde med idrætsforeningerne i Holbæk by og DGI. Holbæk Kommune og foreningerne har opnået enighed om, at fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk skal tilbydes i en samlet fysisk ramme og det er den vision, der er videreført – først gennem en arkitektkonkurrence og siden i et udbud om offentligt-privat partnerskab for anlæg og drift af det nye idræts- og fritidsområde. Undervejs har der været afholdt møder og workshops for at inddrage borgere og ikke mindst de fremtidige brugere.

Nedenstående faktaboks er en præsentation af udbuddets vinderprojekt.

Projekt ”Holbæk SportsBy”

I denne blå boks er en beskrivelse af projektet, som forventes opført i lokalplanområdet. Beskrivelsen herunder er således mere specifik end lokalplanens bestemmelser og et eksempel samt en forventning på en mulig udførelse.

Intentionen med Holbæk SportsBy er, at lade fremtidens idrætsudbud i Holbæk udfolde sig i en samlet fysisk ramme, hvor der opnås størst mulig synergi mellem forskellige idrætsmæssige og rekreative aktiviteter.

Holbæk SportsBys hjerte er et idræts- og sundhedscenter, som kommer til at rumme en svømmehal, flere tennis-, bordtennis-, squash- og badmintonbaner, en multihal og sundhedsfaciliteter. Idræts- og sundhedscentret er opbygget, således at alle sportshaller og faciliteter er tilgængelige fra en centralt beliggende foyer, der samtidig fungerer som mødested for husets forskellige brugere. I tilknytning til foyeren ligger fællesfunktioner som café, restaurant, reception, omklædning og klubzoner. På første sal ligger derudover en stor sal, som kan udlejes til f. eks. et fitnesscenter.

Husets arkitektur er rationelt og ærligt med klassiske, velkendte materialer som stål, beton, træ og glas. Husets udseende er robust, og det passer godt til en funktionel bygning, hvor der må forventes en stor del slid og brug.

Området omkring idræts- og sundhedscentret er planlagt såsom et parkanlæg, hvor alle opfordres til bevægelse. I parken findes flere større anlæg til forskellige sportsaktiviteter, bl.a. ti fodboldbaner, et fodboldstadion med plads til 300 siddende tilskuere, et atletikstadion, otte tennisbaner og mindre anlæg som petanquebaner, streetbasket, mountainbikebaner samt løbe- og vandreruter.
Dertil kommer hybridzoner til ”uorganiseret” idræt, og hvor der vil være plads til småbørnsleg.

Grundtanken er, at parken er bygget op omkring tre strukturer – den sorte (vej- og stisystem), den grønne (beplantning) og den blå (vand).

Den sorte struktur består af vej og et stinet, som er lagt ud i kontinuerlige loops. Stinettet er slynget og giver mulighed for at slentre igennem parken og opleve landskabet eller man kan tage en mere direkte forbindelse for at komme hurtig igennem parken. Det samlede loop er fleksibelt og kan udvides, ændres eller om programmeres efter behov. Der er separate hybridzoner, som kan indtages til f.eks. en skaterpark, et parkouranlæg, en sansehave eller en legeplads.

Den grønne struktur binder de eksisterende landskabelige elementer sammen med de nye funktioner i parken. De eksisterende læbælter suppleres med nye og danner tilsammen rammen om parken samtidig med at der skabes læ, skygge og mere intime landskabelige rum. En varierende beplantning skal bidrage til at skabe oplevelser hele året.

Den blå struktur består af et sammenhængende system af små vandløb og søer, som anlægges parallelt med hovedstien, og skaber et legende element gennem landskabet. Vandet bruges som en rekreativ ressource, og alt regnvand håndteres lokalt. Ved indgangen til idræts- og sundhedscentret placeres en sø, som håndterer regnvand fra bygningen og samtidig giver en flot ankomst til området.

Projektområdet ligger mellem Omfartsvejen i syd og Skagerakvej og Ladegårdsalléen i nord og er derfor nemt at nå frem til. Adgangen i bil vil være sydfra fra Omfartsvejen for at minimere trafikstøj til naboer i nord. I alt vil der blive anlagt min. 500 bilparkeringspladser. Derudover anlægges der naturligvis cykelparkering

 

Formål

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i det vindende projekt, som er beskrevet i faktaboksen under lokalplanens ’baggrund’. Byrådet ønsker et visionært idrætsområde, og derfor skal lokalplanen også sikre plads og muligheder til, at området kan udvikle sig udover de faciliteter, der er indeholdt i det vindende projekt. Lokalplanen indeholder derfor bredere rammer og bestemmelser for hvad der vil kunne lade sig gøre nu og efterfølgende.
Holbæk Sportsby vil udgøre en ny idrætsdestination, hvor flere idrætsgrene kan samles, dele faciliteter og skabe et sammenhængende, inspirerende og indbydende område. Lokalplanen har således til formål at muliggøre en bred vifte af idrætsfaciliteter såsom svømmehal, fodbold- og atletikstadion, skøjtehal, multihal, ketchersportshaller, kampsportshal, fitness, cykelbane, boldbaner, elitesportscenter m.v. Området skal også kunne rumme sundhedsrelaterede funktioner såsom et sundhedscenter, en tandreguleringsklinik og uddannelsesfaciliteter. Dertil kommer muligheden for at kunne anvende faciliteterne til kulturelle aktiviteter som koncerter, messer, loppemarkeder og lignende. Endelig er der mulighed for funktioner, som naturligt knytter sig til områdets primære funktioner, bl.a. kontorer, mindre butikker og overnatningsfaciliteter såsom et sportel, som er overnatningsfaciliteter i forbindelse med idrætsområdet..