Lokalplanens gennemførelse

Det kan være en god idé at redegøre nærmere for de planer byrådet har for at få planen gennemført. Hvis kommunen ejer arealet, vil det være naturligt at skrive det her, og det bør nævnes, hvis det er hensigten at realisere lokalplanen gennem ekspropriation. Endvidere kan takten for evt. byggemodning fremgå. I visse situationer, f.eks. hvis kommunen er ejer af arealet, kan der være udarbejdet en egentlig handlingsplan hvis hovedindhold det kan være hensigtsmæssigt at gengive.

Skriv også her om frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens § 21b. Se lokalplanvejledningen, side 76-78 + 82.