Servitutter

Der er lyst en række servitutter indenfor lokalplanområdet. Langt hovedparten er ikke i konflikt med lokalplanen og respekteres derfor. Dog er der en servitut, der skal håndteres i forbindelse med en evt. vedtagelse af lokalplanen. Det er:

 

Dato/løbenummer Tingbogens tekst matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder Bemærkninger til brug ved udarbejdelse af lokalplan
16.02.1922-902324-21 Dok om fredskov mv, Vedr. 1A,1AK Fredskov på lokalplanområdet. Slettelse af fredskov skal behandles af fredskovsmyndigheden. Indtil da skal servitutten respekteres.