Tilladelser og dispensationer

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
Inden der kan igangsættes byggearbejder i området skal der, afhængig af det konkrete bygge- og anlægsprojekt, indhentes tilladelse eller dispensation fra:

  • Skovbyggelinje.
  • Vejmyndighed.
  • Ophævelse af fredsskov.