Baggrund

Lokalplan 7.09 er en revision af lokalplan nr. 7.07. Lokalplanen viderefører i høj grad bestemmelserne fra 7.07. Ændringerne i revisionen vedrører primært placering af bebyggelse på parcellerne, således at der kan etableres typehuse.

Formål

Lokalplanen har til hensigt at skabe det planmæssige
grundlag for etablering af en mindre dagligvarebutik samt for et
nyt boligområde. Boligområdet vil bidrage til at sikre et rimeligt befolkningsgrundlag
i Tuse, så de eksisterende institutioner og en dagligvarebutik
kan opretholdes