Bæredygtighed

Natur og fritid
I lokalplanen er indarbejdet to grønne hovedelementer: en grøn kile fra Hyldagergård i nord til skovområdet mod syd og en grøn kile, der strækker sig øst-vest henover det tidligere vådområde Den grønne kile, som strækker sig nord-syd skal henligge som fælled, således at der bliver mulighed for forskellige fælles aktiviteter som f.eks. boldspil. Den grønne kile, der strækker sig øst-vest skal primært henligge som sø/vådområde.