Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 27a, 27ay, 27av, 27ax Tuse by, Tuse
Dokument lyst d. 19.08.1935 om byggelinjer 17,5 m fra vejmidte.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument lyst d. 04.10.1961 om adgangsbegrænsning mv. til Tuse Byvej.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument lyst d. 10.02.1976 om byggelinie 20 m fra vejmidte på Tuse Byvej
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Følgende servitutter er lyst på matr. 27a, 27ay, 27ax
Dokument lyst d. 17.03.2011 om kloakledninger
I forbindelse med at Holbæk Spildevand A/S har etableret nye kloakledninger på matr. nr. 18d og 27a Tuse By, Tuse ønskes de på ejendommen anlagte spilde- og regnvandsledninger sikret ved tinglysning.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Følgende servitutter er lyst på matr. 27a, 27ax
Dokument lyst d. 20.12.1957 om vandforsyning mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument 06.09.1963 om vej mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Følgende servitutter er lyst på matr. 27ax
Dokument lyst d. 05.03.1962 om højspændingsmast
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument lyst d. 25.04.1994 om kloaksystem
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument lyst d. 02.05.2012 om byggelinje fra vejmidte mm.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen

Dokument lyst d. 07.05.2012 om vejret
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen