Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligten
Der er noteret landbrugspligt på matr. nr. 27a og 27av, Tuse By, Tuse. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at der meddeles tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på ovenstående matrikler.