Borgerinddragelse

Der blev afholdt et forfasemøde den 6. april 2011 i aktivitetscentret i Tølløse. På dette møde blev også diskuteret en udvidelse af det eksisterende center øst for Sønderstrupvej. De emner som berører lokalplanområdet var:

- Trafikomlægning af hensyn til de bagvedliggende boligområder og etablering af cykelstier.

- Forslag om at udvide området til også at omfatte DGI-siloen

- Forslag om at bevare Goldkærgård, da den har en bevaringsværdi.

På baggrund af forfasemødet er der taget følgende beslutninger:

- Trafikken omlægges under hensyntagen til øvrige områder og der stilles krav om cykelstier langs Sønderstrupvej

- Det er vurderet, at området vil blive for spredt, hvis DGI-siloen skulle medtages i lokalplanområdet.

- Goldkærgård bliver ikke en del af lokalplanen.

De dele af mødets emner, som omhandlede det eksisterende centerområde er beskrevet i lokalplan 19.03.

Der blev afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget den 22. maj 2012 i Aktivitetscentret, Nytorv, Tølløse. På dette møde blev følgende emner berørt:

- Trafikforhold: Ny vej mellem Sønderstrupvej og Industrivej bør anlægges som trafikanalysen foreskrev og for at lette udkørsel til Sønderstrupvej. Parkering bør ikke være tilladt på Industrivej og der bør etsbleres bump på vejen.

- Støj: naboerne vil blive generet af den øgede støj og der bør kunne opsættes hegn.

- Fordeling af udgifter til trafikanlæg ved yderligere butikker. Fordelingen af udgifter sker mellem de butikker, som lokalplanen giver mulighed for.

På baggrund af det offentlige møde er der taget følgende beslutninger:

- Det blev besluttet at vurdere behovet for en ny vej i et år. Lokalplanen stiller krav om de nødvendige parkeringspladser på butikkerne egen grund.

- I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er bestemmelserne om opstilling af støjmur blevet præciseret.