Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter følgende matrikelnumre: 14ø, 14ck, del af 7000a og del af 7000g Tølløse By, Tølløse.

Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter et areal på ca.10000 m².

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af det offentlige område 19.O01 med blandet bolig og offentlige institutioner. Mod øst afgrænses området af Sønderstrupvej og Centerområde 19.C01. Mod syd og vest ligger den resterende del af rammeområde 19.B12 med blandet bolig og erhverv.