Servitutter

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 14 ck Tølløse By, Tølløse

Dokument lyst den 11.03.1940 nr. 4132-21 om byggelinier.

Servitut om vejbyggelinie langs Sønderstrupvejvej. Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 28.10.1964 nr. 9804-21 om bebyggelse.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 14ø, Tølløse By, Tølløse

Dokument lyst den 11.03.1940 nr. 4132-21 om byggelinier.

Servitut om vejbyggelinie langs Sønderstrupvejvej. Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 07.05.1963 nr. 3181-21 om Højdebegrænsning i oversigtslinje.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 25.06.1964 nr. 5718-21 om adgangsbegrænsning til Sønderstrupvej.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.