Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Holbæk Kommuneer myndighed inden for lokalplanområdet.