Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er igangsat på privat udviklers initiativ. Der er ikke planlagt udbygningsaftaler.