Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Inden lokalplanområdet kan benyttes til boligformål, skal Holbæk Kommune og Region Sjælland give en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven.