Borgerinddragelse

Der er afholdt fordebat med offentlighed i perioden 3. marts til 3. april med indkaldelse af idéer og forslag i perioden forud for lokalplansudarbejdelsen.
Planforslagene var i offentlig høring fra d. 27. juni til 28. august 2017.
Der blev afholdt borgermøde i den offentlige høringsperiode d. 9. august 2017 på Jyderup Præstegård kl. 18.30-20.30.
Høringssvar, der blev indsendt i den offentlige høringsperiode har indgået i den videre behandling af sagen og ved endelig vedtagelse af planforslagene.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:
Skema_til_behandling_af_høringssvar (342.3 KB)