Lokalplanområdet

Planområdet er koncentreret omkring Jyderup Præstegård og omfatter et areal på 0,9 ha, matr. nr. 1a, Jyderup by, Jyderup og er beliggende i den nordøstlige del af Jyderup by, nord for jernbanen. Det bevaringsværdige bygningsanlæg består af et firlænget gårdanlæg. Bygningerne er opført i 1808 i traditionel bindingsværkskonstruktion i sort træværk med hvidkalkede tavler og med en velproportioneret, symmetrisk facadeinddeling. Bygningsværket har et enkelt men stærkt udtryk med fine detaljer. Bygningsanlægget består af en trefløjet udhuslænge med velholdt, intakt stråtag, hvorimod det særskilte hovedhus har teglsten siden slutningen af 1900-tallet.

Præstegårdens hovedhus er af historisk væsentlig betydning for Jyderup landsbys grundlæggelse og tilvækst. Ligeledes er anlægget et fint eksempel på en typisk vestsjællandsk gårdsbebyggelse. Den omkringliggende præstegårdshave er fredet for at sikre den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Området omkring Jyderup Kirke er ligeledes i kommuneplanen udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt, hvor præstegårdsanlægget er det infrastrukturelle midtpunkt i Jyderups ældste bydel, og det sammenbindende led i landsbybebyggelsen.