Bæredygtighed

Udnyttelsen af de eksisterende bevaringsværdige bygningsrammer vurderes at være udtryk for bæredygtighed såvel i forhold til udnyttelse af eksisterende bygningsrammer såvel som i kulturhistorisk sammenhæng.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen indebærer umiddelbart ikke mulighed for etablering af nybyggeri.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til bus- og jernbaneforbindelser.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Natur

Der er ikke særlige naturværdier inden for området.

Sundhed og trivsel

Planforslagenes udvidede anvendelsesbestemmelser vurderes ikke at indebære midlertidige eller permanente gener af væsentlig karakter overfor befolkningen, men alene at medvirke til skabelsen af et aktivt lokalsamfundsopbyggende miljø med udgangspunkt i byens kulturhistorie.