Lokalplanens gennemførelse

Ændret anvendelse af bygningen forudsætter udarbejdelse af nærværende lokalplan samt evt. byggetilladelse. Ændringerne gennemføres på privat initiativ.
Lokalplanen medfører dog ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.