Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen. Ejer og rådighedshaver har forpligtelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 1a, Jyderup by, Jyderup:

11.01.1855-907512-21
Dok om at det af præstegaardens have er
udlejet mv

06.07.1933-1095-21
Dok om byggelinier mv

14.02.1953-626-21
Dok om fredning

23.02.1994-8230-21
Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv, Prioritet forud for
pantegæld